Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

ZARZĄDZENIE Nr 137/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 24 września 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 24 wrzesnia 2012 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/13 pow. 0,0273 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00016987/ 4 zabudowana, nieobciążona.

Nieruchom. zabud. budynkiem gospodarczym o pow. 52,0 m2 z poddaszem nieużytkowym. Dostęp z drogi utwardzonej

Plan do 31.12.2003r. stanowił: „teren zabudowy kolejowej”.

Ustny przetarg nieogra-niczony,

9 200,00 zł

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu.

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.11.2012 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1 i po upływie 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia przetargu.

 

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 24-09-2012 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:20