Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/2012

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 24 września 2012 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art.37 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 42-46 i 47a ustawy z dnia 8 września 2000r.

o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

 

* 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny oznaczony Nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem
w gruncie na rzecz najemcy, znajdujący się na działce Nr 522/15 w Wierzchowie przy ul. Długiej 58 opisany w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

* 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

 

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 135/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 24 września 2012 r.

 

 

 

W Y K A Z

 

LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA

NA RZECZ NAJEMCY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis lokalu

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Wierzchowo, ul.Długa 58/1

działka Nr 522/15 pow. 0,0430ha,

KW Nr KO1D/00035446/9,

udz.161/1000.

 

Lokal Nr 58/1: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, = 53,7 m2 + 3 piwnice nr 1/1-1/3 razem: 10,6 m2.- ogółem pow. użytk. wynosi 64,3m2,
KW lokalu brak.

Na rzecz najemcy- bezprze-targowo.

cena lokalu mieszkalnego - 41 300,00 zł,

w tym cena udziału gruntu

530,00 zł.

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu lub na wniosek najemcy na raty.

 

1.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.11.2012 r.

2.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.5, 7 - 10 nie dotyczą.

3.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy po upływie 6-ciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, na podstawie art. 42-46

i 47a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji

i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

4.Plan zpg - teren zabudowy mieszkalno-produkcyjnej ( ważny do dnia 31.12.2003 r.).

5.Osoba, będąca najemcą wyszczególnionego w wykazie lokalu winna złożyć wniosek
o nabycie lokalu mieszkalnego w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia.

6.Nieruchomość jest obciążona umową najmu na czas nieoznaczony.

 

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 24-09-2012 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:19