herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/158/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie za 2012 rok 2012-09-11 13:52
Uchwała Nr XXII/157/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2012 rok. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/156/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/155/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/152/2012 o zmianie uchwały Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzchowo. 2012-09-11 13:53
Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie. 2012-09-11 13:54
Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radomyśl. 2012-09-11 13:54
Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żeńsko. 2012-09-11 13:54
Uchwała Nr XXII/148/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo. 2012-09-12 10:16