herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Decyzja Wójta Gminy Wierzchowo 2014-09-02 11:49
Analiza raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2014-08-29 11:02
Pismo stowarzyszenia NATURA do Wójta Gminy Wierzchowo 2014-08-29 11:00
Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzchowo o wydaniu decyzji w sprawie 2013-07-01 13:48
Odpowiedź RDOŚ na pismo Wójta Gminy Wierzchowo. 2013-05-22 13:35
Pismo prezesa zarządu Dudek&Kostek Sp. z o.o. 2013-05-22 13:34
Protokół z rozprawy administracyjnej. 2013-05-22 13:32
Protokół z rozprawy administracyjnej. 2013-05-22 13:32
Opinia sanitarna 2013-03-08 10:43
Wyjaśnienia inwestora ws pytań. 2013-01-25 13:11
Postanowienie RDOŚ 2013-01-25 13:00
Wniosek Stowarzyszenia Natura o referendum 2013-01-25 12:54
Wniosek Stowarzyszenia Natura o opinię 2013-01-25 12:54
Wyjaśnienie Zrzeszenia Ekspertów Ekologii 2012-10-11 14:38
Wezwanie RDOŚ 2012-10-11 14:13
Zawiadomienie RDOŚ 2012-10-11 14:11
Pismo Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie pisam RDOŚ 2012-10-11 14:03
Pismo Wójta Gminy Wierzchowo 2012-09-13 12:46
Pismo Wójta Gminy Wierzchowo 2012-09-13 12:46
Opinia sanitarna 2012-09-13 12:45
Wezwanie RDOŚ 2012-09-13 12:45
Zawiadomienie RDOŚ 2012-09-13 12:44
Uwagi i wnioski Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych Silesia 2012-09-13 12:43
Uwagi i wnioski Stowarzyszenia "Natura" 2012-09-04 13:31
Analiza zgodności BAT 2012-08-09 12:46
Mapa emisji hałasu. 2012-08-09 12:45
Mapa emisji zanieczyszczeń. 2012-08-09 12:44
Mapa zagospodarowania terenu. 2012-08-09 11:50
Errata do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2012-08-09 11:48
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2012-08-09 11:47
Prośba o wydanie opinii sanitarnej. 2012-08-09 11:46
Prośba o uzgodnienie warunków przedsięwzięcia. 2012-08-09 11:45
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny. 2012-08-09 11:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-08-09 11:43
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-08-17 12:26