Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Osoba odpowiedzialna: Lewandowska Iwona

tel: 36-18-327

e-mail: nieruchomosci@wierzchowo.pl

Miejsce przyjmowania interesantów:

Piętro II, pokój nr 16


Godziny przyjmowania interesantów:

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu.

Do zadań na stanowisku d/s gospodarki nieruchomościami należy:

 1. tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki,
 2. zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących zasób mienia gminnego, sporządzanie umów w tym zakresie,
 3. ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,
 4. zapewnianie wyceny tych nieruchomości,
 5. sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 6. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddawanie w wieczyste użytkowanie,
 7. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 8. zbywanie lokali na rzecz najemców i ustalanie na ich rzecz wspólnoty użytkowania wieczystego gruntów,
 9. ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw na nieruchomościach gminnych,
 10. ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie,
 11. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
 12. prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów stanowiących własność Gminy,
 13. prowadzenie postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości, w celu ustalenia przebiegu ich granic poprzez położenie gruntów i linii granicznych,
 14. ustalanie i wypłacanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na własność Gminy na podstawie decyzji o podziale nieruchomości,
 15. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w sprawie scalania i wymiany gruntów,
 16. przygotowywanie projektów statutów wspólnot gruntowych,
 17. zbywanie, zamiana, przeznaczanie na cele publiczne wspólnot gruntowych,
 18. organizowanie pracy komisji inwentaryzacyjnych mienia gminnego do celów komunalizacji,
 19. nabywanie nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 28 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
 20. współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 21. prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy,
 22. utrzymywanie budynków i mieszkań na poziomie umożliwiającym zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, organizowanie bieżącego przeglądu technicznego lokali, ustalanie niezbędnych prac remontowych,
 23. sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 24. organizowanie przetargów na wynajem lokali użytkowych,
 25. przyjmowanie podań od osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, kompletowanie niezbędnych dokumentów,
 26. koordynowanie spraw związanych z ustaleniem i stosowaniem czynszu za lokale mieszkalne,
 27. opracowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie zadań lokalowego zasobu Gminy,
 28. opracowywanie projektów zasad gospodarowania lokalowym zasobem Gminy,
 29. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 30. prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości,
 31. wydawanie zaświadczeń dotyczących okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 11-02-2011 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Zdyr 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-10-2014 09:44