Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Osoba odpowiedzialna: Darłak Justyna

tel: 36-18-327

e-mail: planowanie@wierzchowo.pl

Miejsce przyjmowania interesantów:

Piętro II, pokój nr 23

Godziny przyjmowania interesantów:

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu.

Do zadań na stanowisku d/s zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa należy:

 1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie opinii urbanistycznych,
 5. wydawanie opinii dotyczących lokalizacji inwestycji,
 6. udostępnianie do wglądu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udzielanie ustnych informacji o przeznaczeniu działek i możliwości ich zagospodarowania,
 7. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
 9. przyjmowanie i analiza wniosków w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także - weryfikacja ich spójności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy”,
 10. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 12. opiniowanie projektów podziałów działek pod względem ich zgodności z ustaleniami planu przestrzennego zagospodarowania Gminy,
 13. współdziałanie z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego,
 14. organizowanie konserwacji i remontów oświetleń ulicznych, ewidencja punktów świetlnych,
 15. rozliczanie opłat za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia dróg na terenie Gminy,
 16. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych,
 17. wyrażanie zgody na wejścia w teren (gminne zasoby nieruchomości),
 18. podejmowanie działań w celu pozyskania środków pomocowych z zewnątrz na realizację zadań gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 11-02-2011 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Suchoński 12-03-2020 13:19