Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

ZARZĄDZENIE Nr 115/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 18 czerwca 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo i uchwały Nr XX/137/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się do zbycia nieruchomości niezabudowane wykazane w załącznikach Nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 115/2012 Wójta Gminy Wierzchowo

z 18 czerwca 2012 r.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 83/8

o pow. 0,2794 ha, obręb Osiek Drawski niezabudowana., nieobciążona.

Przy drodze wewnętrznej, osiedlowej

z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji i wody.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu : zabudowa mieszkalno-usługowa.

I ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

29 120,00

+ 23% VAT

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 01.08.2012 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 115/2012 Wójta Gminy Wierzchowo

z 18 czerwca 2012 r.

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 111/19

o pow. 0,0496 ha, obręb Osiek Drawski

niezabudowana, nieruchomość drogowa, nieobciążona

Dostęp do drogi powiatowej. Droga nr 111/19 stanowi drogę wewnętrzną nieutwardzoną.

 

Plan zag. przestrz. gminy nie obowiązuje. Teren stanowi zabudowę mieszkalno-produkcyjną.

I ustny

przetarg nieogra-niczony.

 

 

6 845,00

+ 23% VAT

Jednorazowo przed podpisa-niem aktu notarialnego.

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 01.08.2012 r.

3. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

4. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

5. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie ogłoszona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego po upływie okresu wymienionego w pkt 1.

6. Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 18-06-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:16