Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 102-2012 Wójta Gm. W-wo sprzed.dz. 98-19, lokale w Osieku 36a-1,3; 06.04.2012

 

ZARZĄDZENIE Nr 102/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 06 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się do zbycia lokale mieszkalne wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

* 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 06 kwietnia 2012 r.

 

Wykaz

Lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wierzchowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis lokalu

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Osiek Drawski,

działka Nr 98/27, pow. 0,0975ha,

KW Nr 13010,

udz.236/1000

Lokal obciążony umową najmu do dnia 15 lipca 2012r.

Lokal Nr 36a/2:

3 pokoje, kuchnia, łazienka + WC, przedpokój = 67,0 m2 + piwnica nr 2 - 20,5 m2; ogółem pow.87,5m2,
KW Nr KO1D/00015788/2

Plan ważny do 31.12.2003r. stanowił: „teren zabudowy mieszkalno-produkcyjnej”.

Ustny przetarg nieogra-niczony,

cena lokalu mieszkalnego - 100 000,00 zł, w tym cena udziału gruntu

3 150,00 zł.

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu.

2.

Osiek Drawski,

działka Nr 98/27, pow. 0,0975ha,

KW Nr 13010,

udz.130/1000.

Lokal wolny.

Lokal Nr 36a/3: 1 pokój, kuchnia, łazienka + WC, przedpokój = 39,5 m2 + piwnica nr 3- 8,6 m2, ogółem pow. 48,1 m2, KW Nr KO1D/00015789/9.

Plan ważny do 31.12.2003r. stanowił: „teren zabudowy mieszkalno-produkcyjnej”.

Ustny przetarg nieogra-niczony

cena lokalu mieszkalnego - 55 000,00 zł, w tym cena udziału gruntu444,00 zł.

Jednorazo-wo

przed podpisa-niem

aktu.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

  2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 25.05.2012 r.

  1. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

  2. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

  3. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie termin

określonego w pkt 2.

 

Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 06-04-2012 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:14