Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 101-2012 Wójta Gm. sprzed.dz.81 Garbowo 06.04.12

 

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 06 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do zbycia

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo,
Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do zbycia nieruchomość stanowiącą drogę wykazaną w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 101/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 06 kwietnia 2012 r.

 

W Y K A Z

 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny, powierzchnia,

położenie, KW

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrz.
gminy

Rodzaj zbycia

 

Cena nieruchomości

 

Warunki płatności przy zbyciu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 81

pow. 0,23 ha,

obręb Garbowo, KW KO1D/00025328/3 nieruchomość nieobciążona.

Nieruchomość -stanowi drogę w części zabudowaną wiatą rozdzielającą gospodarstwo rolne zabudowane.

 

Plan ważny do 31.12.2003r. stanowił: „tereny rolne”.

Bezprzetargo-wo na poprawienie warunków zagospodarowa-nia nieruchomości przyległej 80

i 82.

 

3 400,00 zł + 23% podatku VAT

 

Jednora-zowo przed podpisaniem aktu notarialne-go.

 

 

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

  2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski
o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 25.05.2012 r.

  1. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

  2. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

  3. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie termin

określonego w pkt 2.

 

Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 06-04-2012 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:14