Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 21 na II przetarg nieograniczony działek w Świerczynie z dnia 28.12.2010 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 21/2010

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Świerczyna

z dnia 28.12.2010 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, Zarządzenia Nr 222/2010 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 10 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

II p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo.

Lp.

Nr ewidencyjny, powierzchnia, położenie, KW, obciążenie

 

Opis nieruchomości

Plan zagospo-

darowania przestrzen-

nego gminy

 

Forma zbycia

 

Cena nieruchomości, wadium, postąpienie, miejsce wpłaty wadium

 

Forma płatności
przy sprzedaży

1.

Działki Nr 402/13 o pow. 0,1262 ha - KW Nr KO1D/00020828/3, obręb Świerczyna, niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną i usługową; budowa dwukondygnacyjnego

( w tym poddasze użytkowe)
budynku mieszkalnego
z funkcją usługową .

Brak planu . Obowiązuje Decyzja Nr 20/09
o warunkach zabudowy
z dnia 11 września 2009 r.

Ustny

II przetarg nieo-graniczony.

 

Cena Wywoławcza = 20 000 , postąpienie 200,00zł. Wadium 2 000,00 zł należy wpłacić
do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.
Do ceny uzyskanej w przetargu się
dolicza się 23%VAT

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

 

2.

Działki Nr 402/14 o pow. 0,1158 ha, KO1D/00020828/3 i

402/16 o pow. 0,0119 ha - KW Nr KO1D/00027840/2, obręb Świerczyna, niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Jw.

Jw.

Jw.

Cena Wywoławcza = 20 000 , postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 000,00zł należy wpłacić
do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.
Do ceny uzyskanej w przetargu się
dolicza się 23%VAT

Jw.

3.

Działki Nr 402/18 o pow. 0,0305 ha, KO1D/00027840/2 i

402/20 o pow. 0,0974 ha - KW Nr KO1D/00027840/2, obręb Świerczyna, niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Jw.

Jw.

Jw.

Cena Wywoławcza = 19 000 , postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 000,00zł należy wpłacić
do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.
Do ceny uzyskanej w przetargu się
dolicza się 23%VAT

Jw.

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 28 stycznia 2011 r. o godzinie 1100. Licytacje odbędą się według kolejności w tabeli. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na godz. 1100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium,
dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,
a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Warunki zabudowy nabywca uzyska na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

 

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 18-01-2011 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:10