Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 6840/2/2011 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r.

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840/2/2011

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo

z dnia 02.02.2011 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz Zarządzenia Nr 143/2009 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej,

Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 83/8 o pow. 0,2794 ha, KW Nr 19660, obręb Osiek Dr. niezabudowana, nieruchomość nieobciążona, z możliwością podłączenia prądu, wody i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa

XV prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 30 000,00 zł,

postąpienie 300,00 zł. Wadium 3 000,00 złotych należy wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego

 

Działka Nr 25/1 o pow. 0,2100 ha, obręb Otrzep,

KW Nr 27837, zabudowana, nieruchomość nieobciążona. Przy drodze gminnej, z możliwością podłączenia prądu, wody. Zabudowa zwarta.

Brak planu. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. teren stanowił: „Tereny zabudowy mieszkalnej.”

VIII przetarg

nieogra-

niczony.

Cena wywoławcza 45 000,00 zł,

postąpienie 450,00 zł. Wadium 4 500,00 zł należy
wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

 

Działka Nr 216/8 o pow. 0,1384 ha,

obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29, KW 22157,

niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze gminnej publicznej, z możliwością podłączenia prądu, wody i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa

VIII prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 25 000,00 zł,

postąpienie 300,00 zł. Wadium 2 500,00 złotych należy wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

 

Działka Nr 216/9 o pow. 0,1337 ha,

obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29a, KW 22157, niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze gminnej publicznej, z możliwością podłączenia prądu, wody i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

X prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 30 000,00

postąpienie 300,00 zł. Wadium 3 000,00 zł należy
wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

jw.

Działka Nr 216/10

o pow. 0,1338 ha, obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29b, KW 22157,

niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze wewnętrznej, z możliwością podłączenia prądu, wody

i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

jw.

Cena wywoławcza 30 000,00

postąpienie 300,00 zł. Wadium 3 000,00 zł należy
wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

 

Działka Nr 216/12 o pow. 0,1073 ha,

obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29d, KW 22157,niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze wewnętrznej, z możliwością podłączenia prądu, wody

i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

jw.

Cena wywoławcza 25 000,00

postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 500,00 zł należy
wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

 

Działka Nr 216/15 o pow. 0,1052 ha,

obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29g, KW 22157,niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze wewnętrznej, z możliwością podłączenia prądu, wody

i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

jw.

Cena wywoławcza 25 000,00

postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 500,00 zł należy
wpłacić do 24.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 04 marca 2011 r. o godzinie 1000 Licytacje odbędą się według kolejności w tabeli. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Warunki zabudowy nabywca uzyska na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 03-02-2011 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:10