Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVII/118/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podtków od środków transportowych. 2012-03-01 11:09
dokument Uchwała Nr XVII/117/2012 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie na rzecz Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:08
dokument Uchwała Nr XVII/116/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu. 2012-03-01 11:07
dokument Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2012-03-01 11:05
dokument Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:04
dokument Uchwała Nr XVII/113/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:03
dokument Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzchowo. 2012-03-01 11:01
dokument Uchwała Nr XVII/111/2012 w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związewk Gmin R-XXI w Nowogardzie. 2012-03-01 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2012. 2012-03-01 10:59
dokument Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Wójta Gminy Wierzchowo. 2012-03-01 10:58
dokument Uchwała Nr XVII/108/2012 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 2012-03-01 10:57
dokument Uchwała Nr XVII/107/2012 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wierzchowie. 2012-03-01 10:55