Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 6840.2.2012 o przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo z dnia 02 lutego 2012 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.2.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 24.02.2012 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i sprzedaży, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 555/92 o pow. 0,0379 ha, obręb Wierzchowo, ul. Długa, KW KO1D/00029612/9, nieza-budowana, nieruchomość obciążona do 30.09.2021r. Sąsiedztwo - osiedle wielorodzinne, ogródki, dostęp do drogi utwardzonej.

Brak planu. Do 31.12 2003 r. teren stanowił : „teren zabudowy wielorodzinnej”.

I prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 1 530,00 zł,

postąpienie 50,00 zł. Wadium 200,00 złotych należy wpłacić do 20.03.2012 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.
Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 26 marca 2012 r. o godzinie 1000 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 24-02-2012 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:14