Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy

Funkcję Wójta sprawuje: Jan Szewczyk

tel: 36-18-327

e-mail: wojt@wierzchowo.pl

Miejsce przyjmowania interesantów:

Piętro I, pokój nr 15

Godziny przyjmowania interesantów:

Wójt Gminy Wierzchowo przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 do 15:30.


Do zakresu zadań wójta należy:

 1. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi pracownikami w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 8. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 12. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 14. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 16. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 17. Kierowanie zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami obronnymi w Gminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 31-01-2011 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Zdyr 31-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Suchoński 16-02-2017 10:43