Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i zbycia

 

ZARZĄDZENIE Nr 95/2012

 

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 23 lutego 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do najmu i zbycia

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 6 i 6a, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oraz zwolnienia
z obowiązku wynajęcia lokalu użytkowego w drodze przetargu,
Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

 

* 1. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do najmu lokal użytkowy - gabinet stomatologiczny wykazany w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. W trybie bezprzetargowym przeznacza się do zbycia nieruchomość zabudowaną wykazaną w załączniku Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załączniki, stanowiące wykazy nieruchomości podlegają wywieszeniu na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 95/2012 Wójta Gminy Wierzchowo
z 23 lutego 2012 r.

 

W Y K A Z z dnia 23.02.2012 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIERZCHOWO.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny

położenie

Opis nieruchomości

Plan

zagospoda-

rowania przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

- najmu

Wysokość

czynszu za

najem

Warunki płatności czynszu

 

 

1

 

 

 

Działka Nr 521/20

o pow. 0,33 ha,

obręb Wierzchowo KW Nr 22934, 22938 i 22940 lokal nie obciążony., Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie, ul. Długa 43.

 

Przedmiot najmu: gabinet stomatologi-czny o pow. 19,50 m2, udział w pom. przynależnych.

 

Plan ważny do 31.12.2003r. stanowi: ośrodek zdrowia

w zabudowie mieszkalno-użytkowej.

 

Bezprzetargowo.

 

3,50 zł za 1 m2 pow. użytkowej
+ 23% podatku VAT
na umowę z NFZ.

 

 

Do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc.

 

 

1. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.6, 7 nie dotyczą.

2. Nieruchomość zagospodarowana po podpisaniu umowy.

3.Wysokość czynszu może by podwyższana zgodnie z aktualnymi przepisami - Zarządzeniem Wójta o wysokości stawek za najem.

4. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie przekazana w najem po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

5. Umowa na dzierżawę może być zawarta na czas nieoznaczony.


Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 95/2012

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 23.02. 2012 r.

 

Wykaz

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid. położenie, KW obciążenie

Opis nierucho-mości

Plan zagospodarowa-nia przestrzennego gminy

Rodzaj zbycia

Cena nierucho-mości

Forma płatności przy sprzedaży

1.

Działka Nr 522/3 pow. 0,0809 ha, obręb Wierzchowo, KW Nr

KO1D/00035445/2 zabudowana, nr 61 obciążona na czas nieoznaczony

Budynek po byłym schronisku DS -wykorzystywany na lokal mieszkalny o pow. 39,70m2, budynek gospodarczy o pow. 25,80 m2.

Plan nieaktualny, do 31.12.2003r. teren stanowi zabudowę mieszkaniową.

Bezprze-targowo na rzecz najemcy

Cena: 13 240,00zł

w tym wartość prawa użytk. wieczystego gruntu: 8 330,00 zł

wartość budynku 4 910,00 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia na raty na wniosek najemcy.

 

1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa - 07.04.2012 r.

2. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

3.Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.7 - 10 nie dotyczą.

4.Wyszczególniona w wykazie nieruchomość zostanie zbyta po upływie terminu określonego w pkt 1.

5.Dodatkowe informacje: tel.943618836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 24-02-2012 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:14