Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 6840.1.2012 o przetargu nieograniczonymw obrębie Wierzchowoz dnia 12.01.2012 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.1.2012

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 12.01.2012 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 17 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego i drodze bezprzetargowej, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 555/86 o pow. 0,1872 ha,

obręb Wierzchowo, ul. Długa, KW KO1D/00019568/2,niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Sąsiedztwo - osiedle wielorodzinne, dostęp do drogi utwardzonej, z możliwością podłączenia prądu.

Brak planu. Istnieje konce-pcja zagospodarowania

terenu : pod budowę wiat.

I prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 20 240,00 zł,

postąpienie 210,00 zł. Wadium 2 000,00 złotych należy wpłacić do 08.02.2012 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.
Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 14 lutego 2012 r. o godzinie 1000 . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Warunki zabudowy nabywca uzyska na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 12-01-2012 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:13