Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 20 na przetarg nieograniczony działek w Garbowie, Osieku Drawskim i Będlinie z dnia 28.12.2010 r.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 20/2010

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Będlino, Garbowo, Osiek Drawski

z dnia 28.12.2010 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 128/2009 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, Zarządzenia Nr 118/2009 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy Zarządzenia Nr 173/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz dzierżawy gruntów, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

p r z e t a r g i na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 60 o pow. 0,2700 ha, rola kl. R IVa, KW Nr 28699, obręb Garbowo,

niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Położona przy drodze gminnej,

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Istnieje możliwość przyłączenia wody
i energii.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

XI ustny przetarg

nieogra-

niczony

Cena wywoławcza 24 000,00

postąpienie 500,00 zł. Wadium 2 500,00 zł należy
wpłacić do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 84/1

o pow. 0,2802 ha, obręb Osiek Drawski, KW Nr 27839, niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Przy drodze wewnętrznej,
z możliwością podłączenia prądu, wody i kanalizacji.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa.

XII ustny przetarg

nieogra-

niczony

Cena wywoławcza 30 000,00 zł,

postąpienie 300,00 zł. Wadium 3 000,00 zł należy
wpłacić do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działki Nr 31 o pow. 0,0100 ha - KW Nr 28795, 32/1 o pow. 0,0260 ha - KW Nr 26033 i 63/4 o pow. 0,0712 ha - KW brak, obręb Będlino, pod zabul. mieszk.-usługową nieruchomość nieobciążona.

W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. i w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen. Gm. W-wo teren stanowił: „Tereny zabudowy mieszkalno-produkcyjnej”.

V ustny przetarg

nieogra-

niczony

Cena wywoławcza wynosi 17 590,00 zł + VAT 23%

postąpienie 300,00 zł. Wadium 1800,00 zł należy wpłacić do 21.01.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

 

Cena uzyskana w przetargu płatna jest

jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 28 stycznia 2011 r. o godzinie 1030. Licytacje odbędą się według kolejności w tabeli. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na godz. 1030. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,
a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Warunki zabudowy nabywca uzyska na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 18-01-2011 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Zdyr 28-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:09