Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie przetargu - działki pod zabudowę jednorodzinną

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.3.2011

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Świerczyna i Wierzchowo

z dnia 19.07.2011 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 36/2011 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

p r z e t a r g i na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 216/8 o pow. 0,1384 ha,

obręb Wierzchowo, ul. 3-go Marca 29, KW 22157,niezabud., nieruchomość nieobciążona Przy drodze gminnej publicznej, z przyłączem kanalizacyjnym oraz możliwością podłączenia prądu, wody.

Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa

X prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 25 000,00 zł,

postąpienie 300,00 zł. Wadium 2 500,00 złotych należy wpłacić do 16.08.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065. Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 402/13 o pow. 0,1262 ha,

obręb Świerczyna, KW KO1D/00020828/3 niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze publicznej, z możliwością podłączenia prądu, wody.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarow. terenu: budowa dwukondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego
z funkcją usługową.

IV prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 20 000,00

postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 000,00 zł należy
wpłacić do 16.08.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

j.w.

Działka Nr 402/14 o pow. 0,1158 ha,

obręb Świerczyna, KW KO1D/00020828/3 i 402/16 o pow. 0,0119 KW KO1D/00027840/2 niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze publicznej,

z możliwością podłączenia prądu, wody

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarow. terenu: budowa dwukondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego
z funkcją usługową.

IV prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 20 000,00

postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 000,00 zł należy
wpłacić do 16.08.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

j.w.

Działka Nr 402/18 o pow. 0,0305 ha,

obręb Świerczyna i 402/20 o pow. 0,0974, KW Nr KO1D/00027840/2 niezabudowana, nieruchomość nieobciążona Przy drodze publicznej,

z możliwością podłączenia prądu, wody.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarow. terenu: budowa dwukondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego
z funkcją usługową.

IV prze-

targ nie-

ograni-

czony

Cena wywoławcza 19 000,00

postąpienie 200,00 zł. Wadium 2 000,00 zł należy
wpłacić do 16.08.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

j.w.

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 22 sierpnia 2011 r. o godzinie 1000 Licytacje odbędą się według kolejności w tabeli. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Warunki zabudowy nabywca uzyska na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy Wierzchowo.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Suchoński 19-07-2011 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:12