Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr 1, VIII -dz. 389 Świerczyna i VIII 209-4Wielboki,18.01.11

 

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 1/2011

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Świerczyna i Wielboki

z dnia 18.01.2011 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 173/2009 z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz dzierżawy gruntów, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

p r z e t a r g i na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis, nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży

Termin i warunki płatności

za nieruchomość,

Działka Nr 389/1 o pow. 0,0138 ha, obręb Świerczyna, KW Nr 25763,

niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Brak planu. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. teren stanowił: „Droga gminna.”

VIII ustny przetarg

nieogra-

niczony

Cena wywoławcza wynosi 3 700,00 zł,

postąpienie 100,00 zł. Wadium 400,00 zł należy wpłacić do 21.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec
Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Do ceny uzyskanej w przetargu dolicza się 23%VAT.

Cena uzyskana w przetargu płatna jest

jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Działka Nr 209/4 o pow. 0,4516 ha, rola kl. VI, obręb Wielboki, KW Nr KO1D/0000/3828/8

niezabudowana, nieruchomość nieobciążona.

Brak planu. W planie obowiązującym do 31.12.2003 r. teren stanowił: „Tereny gruntów rolnych.”

VIII ustny przetarg

nieogra-

niczony

Cena wywoławcza wynosi 9 500,00 zł.

postąpienie 300,00 zł. Wadium 1 000,00 zł należy wpłacić do 21.02.2011 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 77 1020 2847 0000 1202 0009 6065.

Cena uzyskana w przetargu płatna jest

jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 w dniu 28 lutego 2011 r. o godzinie 1000. Licytacje odbędą się według kolejności w tabeli. Wszyscy chętni proszeni są o przybycie na godz. 1000. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,
a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Zdyr 14-06-2011 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Rafał Zdyr 01-02-2016 14:10