herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Zarządzenie Nr 274/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wierzchowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.