herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. 2011-06-09 12:17
Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żabinek na lata 2010-2015. 2011-06-09 12:16
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie rozpatrzenia skargii Pani Barbary Ławniczak na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2011-06-09 12:15
Uchwała Nr VII/44/2011 w sprawie rozpatrzenia skargii Pani Pauliny Miszta na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. 2011-06-09 12:14
Uchwała Nr VII/43/2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym. 2011-06-09 12:13
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok. 2011-06-09 12:12
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym środków z budżetu Gminy Wierzchowo przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu, odbioru i unieszkodliwiania pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzących z budynkó mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Wierzchowo 2011-06-09 11:16
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Wierzchowo na budowę przyłączy kanalizacyjnych. 2011-06-09 11:13
Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzchowo. 2011-06-09 11:12
Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Wierzchowo do realizacji projektu pn. "Zorientowani na sukces"... 2011-06-09 11:09
Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012. 2011-06-09 11:10
Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2011-06-09 11:07