Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu nr GN.6840.4.2016 z dnia 04.01.2017 r. dla nieruchomości położonej w Wierzchowie


O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.4.2016

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

z dnia 4 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 155/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo:

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin
i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności

za nieruchomość

Działki Nr 555/40, 555/67, 555/68 o łącznej pow. 0,1727 ha, KW nr KO1D/00024149/7 i KO1D/00011770/5 położone w obrębie Wierzchowo przy ul. Długiej. Działki położone są przy drodze powiatowej z możliwością przyłączenia energii, kanalizacji, wody
i gazu. W sąsiedztwie działek usytuowane jest budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne. Na terenie działki nr 555/40 znajdują się dwa nieczynne zbiorniki na ścieki. Przez teren działki nr 555/40 i 555/68 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Dla działek zostanie ustalona nieodpłatna i na czas nieograniczony służebność przesyłu obejmująca prawo dostępu do istniejącej na działkach infrastruktury technicznej należącej do Gminy Wierzchowo w postaci sieci kanalizacyjnej, prawo konserwacji, eksploatacji modernizacji i rozbudowy tej sieci. Działki w ewidencji gruntów oznaczone są jako Bi, RIVa i PsIV. Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości.

Gmina Wierzchowo nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Ustny przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza 70.000,00 + 23% podatku VAT

Wadium 7.000,00 złotych należy wpłacić do 7 lutego 2017 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec

Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861
z podaniem w tytule wpłaty nr działki.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo w pokoju nr 25 w dniu 10 lutego 2017 r. o godzinie 930. Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka
na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne
po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836, 94 36 18 327.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w BIP - www.bip.wierzchowo.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Lewandowska 04-01-2017 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Lewandowska 04-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2017 13:54