herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wierzchowo.