Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Taryfy na wodę i ścieki na 2016r

Uchwała Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzchowo, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz

 


 

 Załącznik do Uchwały Nr XIV/70/2015
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY WIERZCHOWO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

1) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 12.31.2016r.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

1.

Grupa I – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę (zł/m3)

3,04

3,28

2.

Grupa II – przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do produkcji

Cena za dostarczoną wodę (zł/m3)

3,82

4,13

2) Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

1.

Grupa I – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Cena za odebrane ścieki (zł/m3)

5,72

6,18

2.

Grupa II – przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do produkcji

Cena za odebrane ścieki (zł/m3)

5,80

6,26

 


 

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dnia 15.10.2015r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryfy na okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. na terenie gminy Wierzchowo.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym opłaty za wodę i ścieki wynoszą odpowiednio:

1) taryfa za 1 m3 dostarczanej wody dla I taryfowej grupy odbiorców wynosi 3,28 zł brutto,

2) taryfa za 1 m3 dostarczanej wody dla II taryfowej grupy odbiorców wynosi 4,13 zł brutto,

3) taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla I taryfowej grupy odbiorców wynosi 6,18 zł brutto,

4) taryfa za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla II taryfowej grupy odbiorców wynosi 6,26 zł brutto.

Wyżej wymienione taryfowe grupy odbiorców oznaczają:

- I taryfowa grupa odbiorców – to budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno – bytowym, użytkownicy lokali użytkowych usługowych i handlowych,

- II taryfowa grupa odbiorców – to odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo – warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne.

Sporządziła: Klaudia Kalinowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kicka 03-12-2015 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kicka 03-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2015 09:22