Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Nr GN.6840.7.2014 o I przetargu nieograniczonym w obrębie Wierzchowo dz. nr 555/67 z dnia 18.11.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E Nr 6840.7.2014

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM w obrębie Wierzchowo

z dnia 18 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. Nr 518 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), Zarządzenia Nr 302/2014 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 21 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Wierzchowo o g ł a s z a

I p r z e t a r g na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo.

 

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

w pzpg Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności za nieruchomość

Działka Nr 555/67 o pow. 0,0808 ha, KW nr KO1D/00024149/7 obręb Wierzchowo , ul. Długa 32b, niezabudowana., nieobciążona. Przy drodze powiatowej,

z możliwością podłączenia prądu, kanalizacji, wody i gazu,
z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i/lub usługową.

Obowiązujący plan zpg do 31.12.2003 r. stanowił.: „osiedle wielorodzinne

z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej”.

ustny

przetarg nieogra-niczony

Cena wywoławcza 15 000,00 ( zwolniona z VAT - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ),

Postąpienie 500,00 zł,

Wadium 1 600,00 złotych należy wpłacić do 16.12.2014 r. na konto: PKO BP S.A. O/Złocieniec Nr 27 1020 2791 0000 7102 0188 1861.

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzchowie w pokoju Nr 25 (II piętro) w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 1130. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie określone jest w powyższej tabeli. Wadium jest płatne w formie pieniężnej
i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami p. Iwona Lewandowska, tel. 94 36 18 836.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w prasie oraz na stronie internetowej Gminy Wierzchowo i w BIP - www.bip.wierzchowo.pl

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo w dniu 18.11.2014r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Lewandowska 18-11-2014 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Lewandowska 18-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Iwona Lewandowska 18-11-2014 14:57