herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/344/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014-07-01 14:12
Uchwała Nr XLVI/343/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązgu wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2014-07-01 14:10
Uchwała Nr XLVI/342/2014 w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-07-01 14:09
Uchwała Nr XLVI/341/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:49
Uchwała Nr XLVI/340/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu 2014-07-01 13:48
Uchwała Nr XLVI/339/2014 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wierzchowo na rzecz najemcy 2014-07-01 13:47
Uchwała Nr XLVI/338/2014 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wierzchowo 2014-07-01 13:46
Uchwała Nr XLVI/337/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/2011 rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2011 r. 2014-07-01 13:45
Uchwała Nr XLVI/336/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrowy Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:44
Uchwała Nr XLVI/335/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-07-01 13:21
Uchwała Nr XLVI/334/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2014 - 2029 2014-07-01 13:19
Uchwała Nr XLVI/333/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2013 rok 2014-07-01 13:18
Uchwała Nr XLVI/332/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych rady Gminy Wierzchowo 2014-07-01 13:18
Uchwała Nr XLVI/331/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-01 13:17
Uchwała Nr XLVI/330/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-01 13:15