Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/301/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2014 rok 2014-03-18 10:40
dokument Uchwała Nr XLI/300/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Wroczyńskiego na działania Kierownika GOPS w Wierzchowie 2014-03-18 10:39
dokument Uchwała Nr XLI/299/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia spółki 2014-03-18 10:38
dokument Uchwała Nr XLI/298/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wierzchowo od PKP S.A. prawa mużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowie wraz z prawem własności budynków 2014-03-18 10:36
dokument Uchwała Nr XLI/297/2014 w sprawie nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położownej w Osieku Drawskim wraz z prawem własności budynków. 2014-03-18 10:34
dokument Uchwała Nr XLI/296/2014 w sprawie podziału Gminy Wierzchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-03-18 10:32
dokument Uchwała Nr XLI/295/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy 2014-03-18 10:31
dokument Uchwała Nr XLI/294/2014 w sprawie podjęcia zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy Wierzchowo w zakresie zapewnienia ucznion i dzieciom posiłku 2014-03-18 10:29
dokument Uchwała Nr XLI/293/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-18 10:27
dokument Uchwała Nr XLI/292/2014 w sprawie przekazania nieruchomości sołectwu Żeńsko 2014-03-18 10:24
dokument Uchwała Nr XLI/291/2014 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2014 2014-03-18 10:23