Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIX/280/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności porządku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2014-01-14 13:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/279/2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gmine Wierzchowo w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią. 2014-01-14 13:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/278/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchow na 2013 rok. 2014-01-14 13:10
dokument Uchwała Nr XXXIX/277/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wierzchowo do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. 2014-01-14 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIX/276/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Wierzchowo. 2014-01-14 13:06
dokument Uchwała Nr XXXIX/275/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Wierzchowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z późn. zm.) 2014-01-14 13:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/274/2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. 2014-01-14 13:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/273/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzchowo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 2014-01-14 13:00
dokument Uchwała Nr XXXIX/272/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 2014-01-14 12:57