Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy Wierzchowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Gminy Wierzchowo


|--- Dane teleadresowe

|--- Organizacja urzędu

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Referent ds. świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

      |--- Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie

      |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent ds. żywienia i zaopatrzenia w Szkole Podstawowej im. 2 WDP gen. J. H. Dąbrowskiego w Wierzchowie

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości wydatków w Urzędzie Gminy Wierzchowo

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Wierzchowo

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. rachuby płac w Urzędzie Gminy Wierzchowo

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- RODO

|--- Sesje Rady Gminy

|--- Raport o stanie Gminy Wierzchowo

      |--- Raport o stanie Gminy Wierzchowo za rok 2019

      |--- Raport o stanie Gminy Wierzchowo za rok 2018

|--- Koordynator ds. dostępności

      |--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Informacje


|--- Spisy powszechne

      |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

            |--- Nabór na rachmistrza spisowego

      |--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Wybory i referenda

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

            |--- Informacja PKW o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015 r.

            |--- Organy wyborcze

            |--- Przepisy prawne

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Informacje Wójta Gminy Wierzchowo z prac w okresie międzysesyjnym.

|--- Zamówienia publiczne

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych

|--- Nieruchomości

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Archiwum

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

|--- Konkursy

      |--- Otwarty konkurs na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na rok 2021

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 roku

      |--- Otwarty konkurs na wybór operatora regrantingu na zadania publiczne w zakresie "Promocji i organizacji wolontariatu" na rok 2020

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 roku

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2017 roku.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i ochrony zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2015 roku.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2014 roku.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2013 roku.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Wierzchowo w 2011r.

            |--- Dokumentacja

|--- Ogłoszenia

      |--- Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na rok 2020

      |--- Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Wierzchowo

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

      |--- Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

      |--- Zapytanie ofertowe na wymiane kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy oraz wymiane grzejników w pomieszczeniach GZGK

      |--- Przetarg na sprzedaż samochodu ŻUK i przyczepy kempingowej

      |--- Przetarg na zbycie samochodu marki Renault Kangoo oraz koparko-spycharki Białoruś

      |--- Budowa Przedszkola w Wierzchowie

      |--- Zapytanie ofertowe na zmianę sposobu użytkowania wiatrołapu na cele sanitarne w świetlicy wiejskiej w Sośnicy

      |--- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu: Utwardzenie części działki nr 257/4 przy Zespole Szkół w Świerczynie

      |--- Taryfy na wodę i ścieki na okres 26 maj 2018 do 25 maj 2021

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo

      |--- Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok.

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie

      |--- Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok.

      |--- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane.

      |--- Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

      |--- Ogłoszenie w spawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

      |--- Zapytanie ofertowe - wykonanie "dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Wierzchowie".

      |--- Konsultacje społeczne w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015 ? 2025.

      |--- Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2016 rok.

      |--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo na lata 2015-2020

      |--- Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i administracji cmentarzy

      |--- Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2014 do 30.03.2015 r.

      |--- Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2013r.

      |--- Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo w okresie od 31.03.2012r. do 30.03.2014 r.

      |--- Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie odpadów zawierających azbest w 2012r.

      |--- Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wierzchowo na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w 2012r.

      |--- Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych

      |--- Wyvbór najkorzystniejszej oferty

|--- Petycje

|--- Działalność lobbingowa

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Składane w roku 2020

            |--- Za rok 2019

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

      |--- Składane w roku 2019

            |--- Za rok 2018

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

      |--- Składane w roku 2018

            |--- Składane po rozpoczęciu kadencji

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Składane na zakończenie kadencji

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Za rok 2017

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

      |--- Składane w roku 2017

            |--- Składane w trakcie roku

            |--- Za rok 2016

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

      |--- Składane w roku 2016

            |--- Za rok 2015

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Składane w trakcie roku

      |--- Składane w roku 2015

            |--- Za rok 2014

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

      |--- Składane w roku 2014

            |--- Za rok 2013

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Składane w trakcie roku 2014

            |--- Składane na zakończenie kadencji

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Składane po rozpoczęciu kadencji

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

      |--- Składane w roku 2013

            |--- Za rok 2012

                  |--- Kierownictwo Urzędu Gminy

                  |--- Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w imieniu Wójta

      |--- Składane w roku 2012

            |--- Za rok 2011

                  |--- Kierownictwo Urzędu

                  |--- Kierownicy Jednostek

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

      |--- Składane w roku 2011

            |--- Za rok 2010

                  |--- Kierownictwo Urzędu

                  |--- Kierownicy Jednostek

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

            |--- Składane w trakcie roku

      |--- Składane w roku 2010

            |--- Składane w trakcie roku

                  |--- Kierownictwo Urzędu

                  |--- Rada Gminy Wierzchowo

|--- Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

|--- Informacje Wójta Gminy Wierzchowo

      |--- Nabór zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023.

      |--- Nabór zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015.

|--- Kontrole zewnętrzne w podmiotach

|--- Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Wierzchowo

Podatki i opłaty


|--- Druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące w Gminie Wierzchowo do dnia 30.06.2019

|--- Druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące w Gminie Wierzchowo

Prawo lokalne


|--- Akty prawa miejscowego

|--- Statut Gminy Wierzchowo

|--- Sesje Rady Gminy Wierzchowo

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIX/2014 z dnia 30.10.2014r. (uchwały od nr 361 do nr 367)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLVIII/2014 z dnia 30.09.2014r. (uchwały od nr 350 do nr 360)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLVII/2014 z dnia 21.08.2014r. (uchwały od nr 345 do nr 349)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLVI/2014 z dnia 25.06.2014r. (uchwały od nr 330 do nr 344)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLV/2014 z dnia 29.05.2014r. (uchwały od nr 323 do nr 329)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2014 z dnia 29.04.2014r. (uchwały od nr 318 do nr 322)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIII/2014 z dnia 27.03.2014r. (uchwały od nr 310 do nr 317)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLII/2014 z dnia 27.02.2014r. (uchwały od nr 302 do nr 309)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLI/2014 z dnia 30.01.2014r. (uchwały od nr 291 do nr 301)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XL/2013 z dnia 30.12.2013r. (uchwały od nr 281 do nr 290)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXIX/2013 z dnia 28.11.2013r. (uchwały od nr 272 do nr 280)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXVIII/2013 z dnia 31.10.2013r. (uchwały od nr 264 do nr 271)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXVII/2013 z dnia 19.09.2013r. (uchwały od nr 254 do nr 263)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXVI/2013 z dnia 28.08.2013r. (uchwały od nr 250 do nr 253)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXV/2013 z dnia 31.07.2013r. (uchwały od nr 246 do nr 249)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXIV/2013 z dnia 27.06.2013r. (uchwały od nr 239 do nr 245)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXIII/2013 z dnia 29.05.2013r. (uchwały od nr 237 do nr 238)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXII/2013 z dnia 16.05.2013r. (uchwały od nr 233 do nr 236)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXXI/2013 z dnia 25.04.2013r. (uchwały od nr 225 do nr 232)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXX/2013 z dnia 26.03.2013r. (uchwały od nr 217 do nr 224)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXIX/2013 z dnia 21.02.2013r. (uchwały od nr 211 do nr 216)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXVIII/2013 z dnia 31.01.2013r. (uchwały od nr 202 do nr 210)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXVII/2012 z dnia 28.12.2012r. (uchwały od nr 198 do nr 201)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXVI/2012 z dnia 20.12.2012r. (uchwały od nr 189 do nr 197)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXV/2012 z dnia 29.11.2012r. (uchwały od nr 183 do nr 188)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXIV/2012 z dnia 30.10.2012r. (uchwały od nr 170 do nr 182)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXIII/2012 z dnia 18.09.2012r. (uchwały od nr 159 do nr 169)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXII/2012 z dnia 27.06.2012r. (uchwały od nr 148 do nr 158)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XXI/2012 z dnia 31.05.2012r. (uchwały od nr 140 do nr 147)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XX/2012 z dnia 24.04.2012r. (uchwały od nr 134 do nr 139)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XIX/2012 z dnia 29.03.2012r. (uchwały od nr 127 do nr 133)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XVIII/2012 z dnia 22.02.2012r. (uchwały od nr 119 do nr 126)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XVII/2012 z dnia 26.01.2012r. (uchwały od nr 107 do nr 118)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XVI/2011 z dnia 29.12.2011r. (uchwały od nr 103 do nr 106)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XV/2011 z dnia 20.12.2011r. (uchwały od nr 97 do nr 102)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XIV/2011 z dnia 25.11.2011r. (uchwały od nr 85 do nr 96)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XIII/2011 z dnia 27.10.2011r. (uchwały od nr 79 do nr 84)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XII/2011 z dnia 29.09.2011r. (uchwały od nr 75 do nr 78)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XI/2011 z dnia 30.08.2011r. (uchwały od nr 66 do nr 74)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr X/2011 z dnia 05.07.2011r. (uchwały od nr 62 do nr 65)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr IX/2011 z dnia 30.05.2011r. (uchwały od nr 51 do nr 61)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr VIII/2011 z dnia 27.04.2011r. (uchwały od nr 48 do nr 50)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr VII/2011 z dnia 31.03.2011r. (uchwały od nr 36 do nr 47)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr VI/2011 z dnia 24.02.2011r. (uchwały od nr 21 do nr 35)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr V/2011 z dnia 31.01.2011r. (uchwały od nr 14 do nr 20)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr IV/2010 z dnia 30.12.2010r. (uchwały od nr 9 do nr 13)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr III/2010 z dnia 15.12.2010r. (uchwały od nr 3 do nr 8)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr I/2010 z dnia 30.11.2010r. (uchwały od nr 1 do nr 2)

      |--- Kadencja 2006 - 2010

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr LV/2010 z dnia 10.11.2010r. (uchwały od nr 278 do nr 282)

            |--- Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr XLIV/2010 z dnia 22.10.2010r. (uchwały od nr 273 do nr 277)

|--- Protokoły z sesji

      |--- Kadencja 2018 - 2023

      |--- Kadencja 2014 - 2018

      |--- Kadencja 2010 - 2014

|--- Protokoły Komisji Rady Gminy Wierzchowo

|--- Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo

      |--- Zarządzenia Kadencja 2010 - 2014

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

            |--- Rok 2012

            |--- Rok 2010/2011

|--- Strategia Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2016-2025

Budżet Gminy Wierzchowo


|--- Budżet

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2021

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2020

            |--- Sprawozdanie budżetowe za III kwartał 2020 rok

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2019

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2018

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2017

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2016

            |--- Projekt

      |--- Budżet Gminy Wierzchowo 2015

            |--- Projekt

|--- Zbiór uchwał Rady Gminy Wierzchowo

Organizacja działania gminy Wierzchowo


|--- Zadania Gminy

|--- Rada Gminy Wierzchowo

|--- Komisje Stałe Rady Gminy Wierzchowo

|--- Interpelacje i zapytania Radnych

      |--- Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie uprzątnięcia terenu przylegającego do posesji nr 4i w Osieku Drawski

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca ocieplenia budynku Biblioteki w Świerczynie

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 114 w Świerczynie

      |--- Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie złego stanu technicznego budynku w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świerczynie

      |--- Interpelacja Radnego Ireneusza Junga w sprawie brakujących i wymianę zbutwiałych elementów drewnianych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Osieku Drawskim

      |--- Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego w sprawie wycięcia krzaków i przycięcia gałęzi drzew przy drodze powiatowej nr 2009Z Wierzchowo - Wierzchówko

      |--- Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykonania zabezpieczenia w postaci ekranu osłaniającego budynek przy ul. Długiej 24 w Wierzchowie

      |--- Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu drogi powiatowej 2007Z na odcinku Sośnica - Rudki

      |--- Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza w sprawie wykoszenia i wyczyszczenia rowu odprowadzającego wody opadowe przy ulicy Lipowej

      |--- Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie usunięcia zalegającego piasku przy krawężnikach na terenie m. Wierzchowo

      |--- Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora w sprawie przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu lamp na ul. Lesnej w Wierzchowie

      |--- Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca podniesienia studzienek kanalizacyjnych i burzowych przy ul. Długiej 27 w Wierzchowie

      |--- Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wykoszenia traw przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Leśnej w Wierzchowie

      |--- Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca przywrócenia kursowania autobusu relacji Kalisz Pomorski - Złocieniec

      |--- Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu budowy fermy trzody chlewnej na terenie Gminy Wierzchowo na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi

      |--- Interpelacja radnej Lidii Kałandyk dotycząca wpływu rozlewanej na pola gnojowicy na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi

      |--- Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca dokonania bieżącej naprawy poboczy drogi powiatowej Wierzchowo - Sośnica oraz dokonania generalnego remontu tej drogi

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca podjęcia działań w zakresie wolno biegających psów w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzew przy drodze gminnej w miejscowości Wierzchówko

      |--- Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca budowy chodników w miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja radnego Piotra Gumnego dotycząca zamontowania opraw oświetleniowych przy posesjach 78 i 81 w miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca rozważenia zmiany lokalizacji placu zabaw w miejscowości Osiek Drawski

      |--- Interpelacja radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej w sprawie wycięcia drzewa oraz przycięcia gałęzi w miejscowości Wielboki

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zasypania dziur na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca montażu lampy oświetleniowej przy posesji nr 114 w miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca możliwości i warunków przyłączenia do sieci gazowej miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wycięcia suchych drzew przy drodze powiatowej w miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja radnej Jolanty Augustyniak dotycząca wycięcia drzewa na odcinku drogi od ronda do Zakładu Karnego

      |--- Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca położenia dywanika asfaltowego w miejscowości Sośnica

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca udrożnienia przepustu w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycięcia drzewa przy drodze powiatowej w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania na placu zabaw w miejscowości Będlino stojaka na rowery

      |--- Interpelacja radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca oczyszczenia i udrożnienia studzienek odprowadzających wody opadowe oraz pogłębienie i oczyszczenie rowu na ul. Lipowej

      |--- Interpelacja radnego Kazimierza Pajora dotycząca podjęcia działań zmierzających do przebudowy dwóch dróg gminnych wchodzących w skład ulic Leśna i Parkowa w Wierzchowie

      |--- Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca naprawy wjazdu na drogę polną z drogi wojewódzkiej nr 177 w obrębie Sośnica

      |--- Interpelacja radnego Ryszarda Borowicza dotycząca udrożnienia drogi śródpolnej w miejscowości Sośnica

      |--- Interpelacja radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca wycinki drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca dokonania wizji lokalnej budynku przylegającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski

      |--- Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca ustawienia znaku A-17 na drodze powiatowej w miejscowości Osiek Drawski

      |--- Zapytanie radnego Józefa Janickiego dotyczące terminu montażu oprawy oświetleniowej w Świerczynie

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania pobocza drogi powiatowej w Świerczynie

      |--- Interpelacja radnego Józefa Janickiego dotycząca wyrównania placu przy skrzynkach pocztowych w Świerczynie

      |--- Interpelacja radnego Ireneusza Jung dotycząca montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bonin

      |--- Interpelacja Radnego Ireneusza Jung dotycząca wystąpienia z wnioskiem do Głównej Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru w miejscowości Osiek Drawski

      |--- Interpelacja Radnej Grażyny Gucze dotycząca zamontowania bramy wjazdowej na placu zabaw w Żabinie oraz oznakowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w okolicy tego placu

      |--- Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 46 - 48 w Wierzchowie

      |--- Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca zamontowania lustra drogowego na ul. Długiej w Wierzchowie

      |--- Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca remontu dachu sali wiejskiej w Świerczynie

      |--- Interpelacja Radnej Heleny Jutrzenka-Trzebiatowskiej dotycząca zamontowania lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielboki

      |--- Interpelacja Radnego Zdzisława Bełzowskiego dotycząca zamontowania dodatkowych lamp oświetleniowych w miejscowości Będlino

      |--- Interpelacja Radnego Kazimierza Pajora dotycząca usunięcia zalegającego piachu i innych zanieczyszczeń przy krawężnikach ulic miejscowości Wierzchowo

      |--- Interpelacja Radnej Jolanty Augustyniak dotycząca remontu nawierzchni ul. Długiej przy numerach 58 - 62 w Wierzchowie

      |--- Interpelacja Radnego Ryszarda Borowicza dotycząca wykonania prac porządkowych na przystanku autobusowym w miejscowości Otrzep

      |--- Interpelacja Radnego Józefa Janickiego dotycząca zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej w miejscowości Świerczyna

      |--- Interpelacja Radnego Bogusława Pawłowicza dotycząca wykoszenia krzewów i zarośli na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Długiej w Wierzchowie

|--- Organy jednostek pomocniczych

|--- Wykaz organizacji pozarządowych

Ochrona Środowiska


|--- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo

|--- Decyzje środowiskowe

      |--- Karta nr 5/2020 Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica (etap II i III).

      |--- Karta nr 4/2020 Rozwój przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych

      |--- Karta nr 3/2020 Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 106/1 obręb Żabin

      |--- Karta nr 2/2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna IX o mocy do 1 MW realizowanej na części działek nr 1/10, 1/14 obręb Świerczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

      |--- Karta nr 1/2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Świerczyna VIII o mocy do 1 MW realizowanej na części działek nr 1/10, 1/14 obręb Świerczyna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

      |--- Karta nr 7/2019 Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna zlokalizowanego na terenie działki nr 403/4 w obrębie ewidencyjnym Świerczyna, gmina Wierzchowo, powiat drawski

      |--- Karta nr 6/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 32 w miejscowości Wielboki, Gmina Wierzchowo

      |--- Karta nr 5/2019 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW na działce nr 161/1 obręb Sośnica, Gmina Wierzchowo

      |--- Karta nr 4/2019 Budowa elektrowni fotofoltaicznej o mocy do 2,5MW na działce nr 187/62 obręb Żabin, Gmina Wierzchowo

      |--- Karta nr 3/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.13/10 obręb Żeńsko, Gmina Wierzchowo - instalacja II

      |--- Karta nr 2/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.13/10 obręb Żeńsko, Gmina Wierzchowo - instalacja I

      |--- Karta nr 1/2019 Budowa elektrownii słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 123/2 (obręb 0064) w miejscowości Garbowo Gmina Wierzchowo

      |--- Karta Nr 5/2018 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski - Wierzchowo - Będlino - Sośnica (etap I) - "KM7+585-8+600"

      |--- Karta Nr 4/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 199/4 obręb Żabin pod nazwą "Żabin PV"

      |--- Karta Nr 3/2018 - Budowa instalacji wolnostojących paneli o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na działce ewid.nr 103/1 obręb Garbowo pod nazwą "Garbowo PV"

      |--- Karta Nr 2/2018 - Przebudowa istniejącego dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Złocieniec

      |--- Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie

      |--- Karta Nr 4/2017 - Budowa linii produkcyjnej pelletu z trocin w miejscowości Świerczyna

      |--- Karta Nr 3/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna I

      |--- Karta Nr 2/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna III

      |--- Karta Nr 1/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna II

      |--- Karta Nr 4/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna

      |--- Karta Nr 3/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Sośnica

      |--- Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin

      |--- Karta Nr 1/2016 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wierzchowie - Wodnik II

      |--- Karta Nr 1/2015 Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w miejscowości Wierzchowo

      |--- Karta Nr 2/2014 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep Sośnica, Będlino oraz sieci wodociągowej Wierzchowo - Będlino.

      |--- Karta Nr 1/2014 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 odcinek Czaplinek Sośnica

      |--- Karta Nr 7/2013 Przebudowa drogi leśnej nr 129 w leśnictwie Dąbrowa

      |--- Karta Nr 6/2013 Organizacja przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych.

      |--- Karta Nr 5/2013 Organizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Problematycznych w Wierzchowie

      |--- Karta Nr 4/2013 Budowa drogi leśnej nr 125 w leśnictwie Jeleni Stok.

      |--- Karta Nr 3/2013 Rekultywacja nieczynnego zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

      |--- Karta Nr 2/2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będlino oraz sieci wodociągowej Wierzchowo-Będlino, Gmina Wierzchowo, Powiat Drawski, Województwo Zachodniopomorskie.

      |--- Karta Nr 1/2013 Budowa studni głębinowej o głębokości 36.5 m na szkółce leśnej Nadleśnictwa Świerczyna.

      |--- Karta Nr 7/2012 Wdrożenie innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym.

      |--- Karta Nr 6/2012 Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z na odcinku o długości 12,20 km.

      |--- Karta Nr 5/2012 Organizacja przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych.

      |--- Karta Nr 4/2012 Budowa biogazownii rolniczej o mocy 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami oraz siecią przesyłową.

      |--- Karta Nr 3/2012 Budowa biogazownii rolniczej o mocy 0,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami oraz siecią przesyłową.

      |--- Karta Nr 2/2012 Budowa drogi leśnej nr 4 obręb Wierzchowo i Sośnica

      |--- Karta Nr 1/2012 Budowa budynku magazynowego - magazyn zboża w Świerczynie

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

|--- Ochrona przyrody

|--- Ocena jakości wody

|--- Zezwolenia

|--- Program Usuwania Azbestu

Gospodarka Odpadami Komunalnymi


|--- Analiza

|--- Rejestr Działalności Regulowanej

Planowanie przestrzenne


|--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

|--- Decyzje o warunkach zabudowy

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Oświata


|--- Nabór do przedszkoli

|--- Nabór do klas 1 szkół podstawowych

|--- Stypendia za wyniki w nauce

|--- Nabór na stanowiska dyrektorów szkół

      |--- Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 WDP gen. J.H. Dąbrowskiego w Wierzchowie

      |--- Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. I Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Świerczynie.

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej


|--- Dane teleadresowe

|--- Ogłoszenia, informacje, komunikaty

      |--- Dostępność

      |--- Badania wody w 2016r

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

|--- Przetargi

      |--- Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep

|--- Petycje

|--- Pliki do pobrania

Rejestry


|--- Rejestr Instytucji Kultury