herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kalinowska Klaudia Rafał Zdyr 2016-07-01 10:49:20
Łapińska Marta Rafał Zdyr 2016-07-01 10:49:02
Mazurkiewicz-Nowak Małgorzata Rafał Zdyr 2016-07-01 10:48:47
Moga Mariusz Rafał Zdyr 2016-07-01 10:48:21
Paszkiewicz Piotr Rafał Zdyr 2016-07-01 10:48:06
Piskorz Marzanna Rafał Zdyr 2016-07-01 10:47:44
Skraba-Śliwka Joanna Rafał Zdyr 2016-07-01 10:47:28
Wrzosek-Majewska Beata Rafał Zdyr 2016-07-01 10:46:56
Doroszuk Jarosław Rafał Zdyr 2016-07-01 10:46:06
Adamska Aneta Rafał Zdyr 2016-07-01 10:45:34
Lew Urszula - Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2016-07-01 10:44:34
Tomasz Suchoński - Sekretarz Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2016-07-01 10:44:15
Suchoński Tomasz - Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2016-07-01 10:44:07
Tomasz Suchoński - Sekretarz Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2016-07-01 10:42:46
Rada Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-07-01 10:41:25
Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta Rafał Zdyr 2016-07-01 10:41:14
Kierownictwo Urzędu Gminy Rafał Zdyr 2016-07-01 10:41:02
Za rok 2015 Rafał Zdyr 2016-07-01 10:40:11
Składane w roku 2016 Rafał Zdyr 2016-07-01 10:39:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat Tomasz Suchoński 2016-06-30 14:51:15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Rafał Zdyr 2016-06-24 12:01:23
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-24 12:00:40
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-20 11:26:51
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-20 09:08:19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy Tomasz Suchoński 2016-06-14 08:41:42
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy Tomasz Suchoński 2016-06-14 08:40:23
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2016-06-13 11:56:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rafał Zdyr 2016-06-13 11:55:57
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-13 11:55:03
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-13 11:54:12
Dostawa materiałów budowlanych do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz wykonanie przewiertów sterowanych na przesyłach Wierzchowo - Będlino - Sośnica - Otrzep Rafał Zdyr 2016-06-13 11:53:58
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Rafał Zdyr 2016-06-10 13:10:03
Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem Iwona Lewandowska 2016-06-03 11:19:03
IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-06-03 10:25:56
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-06-03 10:25:38
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DN-1 I INFORMACJI IN-1, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Rafał Zdyr 2016-06-03 10:25:19
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (DLA CELÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI) Rafał Zdyr 2016-06-03 10:25:01
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rafał Zdyr 2016-06-03 10:24:42
ZR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DR-1 I INFORMACJI IR-1 DANE O GRUNTACH DO CELÓW PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-06-03 10:24:22
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-06-03 10:23:55