herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Treść konkursu Rafał Zdyr 2011-02-10 12:51:08
Treść konkursu Rafał Zdyr 2011-02-10 12:48:57
Wójt Gminy Wierzchowo na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Wierzchowo w 2011r. Rafał Zdyr 2011-02-10 12:47:24
Wójt Gminy Wierzchowo na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Wierzchowo w 2011r. - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-02-10 12:46:54
Wójt Gminy Wierzchowo na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Wierzchowo w 2011r. - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-02-10 12:46:05
Ogłoszenie Nr 6840/4/2011 o przetargu nieograniczonym w obrębie Będlino, Garbowo, Osiek Drawski z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:36:37
Ogłoszenie Nr 6840/3/2011o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:35:38
Ogłoszenie Nr 6840/2/2011 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:35:07
Ogłoszenie Nr 6840/3/2011o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:34:55
Ogłoszenie Nr 6840/3/2011o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:34:07
Ogłoszenie Nr 6840/3/2011o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:32:48
Ogłoszenie Nr 6840/2/2011 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:31:45
Ogłoszenie Nr 1, VIII -dz. 389 Świerczyna i VIII 209-4Wielboki,18.01.11 - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-02-03 15:31:09
Ogłoszenie Nr 6840/2/2011 o przetargu nieograniczonym w obrębie Osiek, Otrzep i Wierzchowo z dnia 02.02.2011 r. Rafał Zdyr 2011-02-03 15:30:34
Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2011-02-03 15:10:49
Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:19:05
Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:17:59
Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:17:43
Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:15:08
Wójt Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:14:44
Wójt Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:14:26
Wójt Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:14:01
Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:12:13
Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:11:54
Wójt Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:08:51
Wójt Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 13:07:49
Wójt Gminy Rafał Zdyr 2011-01-31 13:07:27
Wójt Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 13:07:00
Wójt Gminy Wierzchowo - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 13:04:05
Wójt Gminy Wierzchowo - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 13:04:03
Wójt Gminy Wierzchowo - dokument usunięty Rafał Zdyr 2011-01-31 13:03:25
Dane teleadresowe Rafał Zdyr 2011-01-31 12:33:42
Uchwała Nr IV/13/2010 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2011 roku. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:09:29
Uchwała Nr IV/12/2010 w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania zakładu budżetowego gminy Wierzchowo pod nazwą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie" do zasad działania samorządowego zakładu budżetowego. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:08:27
Uchwała Nr IV/11/2010 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań Gminy Wierzchowo na lata 2011 - 2015. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:06:37
Uchwała Nr IV/10/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:04:00
Uchwała Nr IV/9/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2010 rok. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:02:48
Sesja Rady Gminy Wierzchowo nr IV/2010 z dnia 30.12.2010r. (uchwały od nr 9 do nr 13) Rafał Zdyr 2011-01-31 12:01:06
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Wierzchowo do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Rafał Zdyr 2011-01-31 12:00:44
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim. Rafał Zdyr 2011-01-31 11:59:28