herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:42:09
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:41:58
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:41:45
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:41:35
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:41:25
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:41:13
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:40:50
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:40:34
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł Tomasz Suchoński 2016-07-21 14:40:05
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat Tomasz Suchoński 2016-07-19 12:16:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2017 - 2020 z perspektywą 2021 - 2024 Tomasz Suchoński 2016-07-14 14:30:07
Projekt "Programu ochrony środowiska dla Gminy Wierzchow na lata 2017 - 2020 z perspektywą 2021 - 2024 Tomasz Suchoński 2016-07-14 14:28:52
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 Tomasz Suchoński 2016-07-14 14:27:39
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Tomasz Suchoński 2016-07-12 13:05:56
Kaczorkiewicz Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Rafał Zdyr 2016-07-08 13:50:08
Szewczyk Jan - Wójt Gminy Rafał Zdyr 2016-07-08 13:49:19
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie: -mienia od wszystkich ryzyk, -sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -odpowiedzialności cywilnej, -następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie: -odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechaniczny, -autocasco, -następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Rafał Zdyr 2016-07-05 13:57:18
Obwieszczeni Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Rafał Zdyr 2016-07-05 13:40:13
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy Rafał Zdyr 2016-07-04 09:47:09
Rosochowata Genowefa Rafał Zdyr 2016-07-01 12:27:34
Rybczyńska-Mróz Krystyna Rafał Zdyr 2016-07-01 12:27:18
Kaczorkiewicz Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2016-07-01 10:59:31
Wódz Józef - Wiceprzewodniczący Rady Rafał Zdyr 2016-07-01 10:56:15
Pawłowicz Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Rafał Zdyr 2016-07-01 10:55:53
Bełzowski Zdzisław Rafał Zdyr 2016-07-01 10:55:20
Borowicz Ryszard Rafał Zdyr 2016-07-01 10:55:00
Czyleko Zbigniew Rafał Zdyr 2016-07-01 10:54:42
Doroszuk Mariusz Rafał Zdyr 2016-07-01 10:54:26
Janicki Józef Rafał Zdyr 2016-07-01 10:54:12
Kaczorkiewicz Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy - dokument usunięty Rafał Zdyr 2016-07-01 10:53:54
Kałandyk Lidia Rafał Zdyr 2016-07-01 10:53:04
Majda Wiktor Rafał Zdyr 2016-07-01 10:52:45
Pawlińska Ewa Rafał Zdyr 2016-07-01 10:52:28
Pawłowicz Bogusław - Wiceprzewodniczący Rady Rafał Zdyr 2016-07-01 10:52:14
Rosochowata Genowefa Rafał Zdyr 2016-07-01 10:51:58
Rybczyńska-Mróz Krystyna Rafał Zdyr 2016-07-01 10:51:39
Słomka Maciej Rafał Zdyr 2016-07-01 10:51:15
Sobczak Dorota Rafał Zdyr 2016-07-01 10:51:00
Wódz Józef - Wiceprzewodniczący Rady Rafał Zdyr 2016-07-01 10:50:44
Gardzińska Marta Rafał Zdyr 2016-07-01 10:49:35