herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycje Tomasz Suchoński 2016-11-16 09:33:41
Petycje Tomasz Suchoński 2016-11-16 09:28:35
Petycje Tomasz Suchoński 2016-11-16 09:04:37
Petycje Tomasz Suchoński 2016-11-16 09:04:09
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Rafał Zdyr 2016-11-08 13:21:50
Informacja Wójta Or I.0057.9.2016.TW Rafał Zdyr 2016-11-08 12:23:09
Informacja Wójta Or I.0057.8.2016.TW Rafał Zdyr 2016-11-08 12:22:57
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 39/3 w Będlinie i 469/7 w Żeńsku Iwona Lewandowska 2016-11-04 11:20:41
Zarządzenie Nr 155/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Iwona Lewandowska 2016-11-03 15:32:22
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Rafał Zdyr 2016-11-02 14:41:06
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. Rafał Zdyr 2016-11-02 14:40:48
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. Rafał Zdyr 2016-11-02 14:39:54
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2017 rok. Rafał Zdyr 2016-11-02 14:38:34
Protokół Nr XXIII/2016 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 29 września 2016 r. Rafał Zdyr 2016-10-31 11:14:56
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 112/3 w Świerczynie Iwona Lewandowska 2016-10-26 13:04:09
Instrukcja dla wykonawców Rafał Zdyr 2016-10-24 13:31:21
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2016-10-24 13:30:58
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane. Rafał Zdyr 2016-10-24 13:30:26
Ogłoszenia Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-21 13:11:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Rafał Zdyr 2016-10-21 13:10:18
Dane teleadresowe Rafał Zdyr 2016-10-20 14:30:38
Protokół z przebiegu konsultacji Rafał Zdyr 2016-10-10 13:35:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-10 13:22:51
Karta Nr 3/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Sośnica Rafał Zdyr 2016-10-10 13:22:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-10 13:21:35
Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin Rafał Zdyr 2016-10-10 13:19:10
Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin Rafał Zdyr 2016-10-10 13:18:49
Marta Chłopek - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy Rafał Zdyr 2016-10-05 14:14:33
Urszula Lew - w związku z odwołaniem ze stanowiska Skarbnika Gminy Rafał Zdyr 2016-10-05 14:13:54
Składane w trakcie roku Rafał Zdyr 2016-10-05 14:10:50
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:11:31
IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:11:14
ZR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DR-1 I INFORMACJI IR-1 DANE O GRUNTACH DO CELÓW PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:52
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:27
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:07
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DN-1 I INFORMACJI IN-1, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Rafał Zdyr 2016-09-27 10:09:43
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rafał Zdyr 2016-09-27 10:09:21
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (DLA CELÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI) Rafał Zdyr 2016-09-27 10:08:57
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:07:58
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:06:58