herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2016-10-24 13:30:58
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi i roboty budowlane. Rafał Zdyr 2016-10-24 13:30:26
Ogłoszenia Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-21 13:11:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Rafał Zdyr 2016-10-21 13:10:18
Dane teleadresowe Rafał Zdyr 2016-10-20 14:30:38
Protokół z przebiegu konsultacji Rafał Zdyr 2016-10-10 13:35:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-10 13:22:51
Karta Nr 3/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Sośnica Rafał Zdyr 2016-10-10 13:22:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-10-10 13:21:35
Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin Rafał Zdyr 2016-10-10 13:19:10
Karta Nr 2/2016 - Budowa farmy fotowoltaicznej Żabin Rafał Zdyr 2016-10-10 13:18:49
Marta Chłopek - w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy Rafał Zdyr 2016-10-05 14:14:33
Urszula Lew - w związku z odwołaniem ze stanowiska Skarbnika Gminy Rafał Zdyr 2016-10-05 14:13:54
Składane w trakcie roku Rafał Zdyr 2016-10-05 14:10:50
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:11:31
IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:11:14
ZR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DR-1 I INFORMACJI IR-1 DANE O GRUNTACH DO CELÓW PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:52
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:27
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:10:07
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DN-1 I INFORMACJI IN-1, DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Rafał Zdyr 2016-09-27 10:09:43
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rafał Zdyr 2016-09-27 10:09:21
IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (DLA CELÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI) Rafał Zdyr 2016-09-27 10:08:57
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Rafał Zdyr 2016-09-27 10:07:58
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:06:58
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rafał Zdyr 2016-09-27 10:05:45
Formularz konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2016-09-23 12:27:18
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych. Rafał Zdyr 2016-09-23 12:26:55
Dziennik Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- Gmina Wierzchowo Rafał Zdyr 2016-09-23 12:16:07
Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem Iwona Lewandowska 2016-09-22 14:48:58
Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Lewandowska 2016-09-22 14:47:37
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 54/11 w Żabinku Iwona Lewandowska 2016-09-22 14:44:35
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r. Rafał Zdyr 2016-09-14 09:28:04
Informacja Wójta Or I.0057.7.2016.TW Rafał Zdyr 2016-09-12 09:37:37
Informacja Wójta Or I.0057.6.2016.TW Rafał Zdyr 2016-09-12 09:36:51
Informacja Wójta Or I.0057.5.2016.TW Rafał Zdyr 2016-09-12 09:36:27
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie po nazwą "Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim Gmina Wierzchowo Tomasz Suchoński 2016-09-08 13:28:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Rafał Zdyr 2016-09-06 12:18:06
- Referat finansów i budżetu Rafał Zdyr 2016-09-02 11:16:38
Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2016-09-02 11:13:09
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na opracowanie dokumentacji technicznej. Rafał Zdyr 2016-08-25 14:28:14