herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-16 10:31:21
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Rafał Zdyr 2017-05-15 09:38:48
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:53
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:41
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:30
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:08
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Rafał Zdyr 2017-05-08 13:47:11
Karta Nr 3/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna I Rafał Zdyr 2017-05-08 13:46:09
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:46
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:31
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:06
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:44:10
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:43:38
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:43:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchowo za rok 2016 Rafał Zdyr 2017-04-27 10:03:18
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchow w sprawie ogłoszenia wyników konkursu Rafał Zdyr 2017-04-21 10:17:42
Dane teleadresowe Agnieszka Kicka 2017-04-06 11:45:07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę montażu wykładziny obiektowej wielowarstwowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy WIerzchowo Tomasz Suchoński 2017-04-03 12:09:52
- Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. Rafał Zdyr 2017-03-27 09:36:05
Wzór oferty Rafał Zdyr 2017-03-21 11:15:15
Wzór oferty - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-03-21 11:14:21
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-03-15 13:30:06
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Rafał Zdyr 2017-03-15 13:29:06
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-03-15 13:28:06
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Rafał Zdyr 2017-03-15 13:26:06
Karta Nr 2/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna III Rafał Zdyr 2017-03-15 13:24:46
Karta Nr 1/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna II Rafał Zdyr 2017-03-15 13:23:56
Zarządzenie Nr 184/2017 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przz Gminę Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-03-14 11:54:45
Zarządzenie Nr 183/2017 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych prowadzonych przz Gminę Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-03-14 11:52:46
Treść ogłoszenia o konkursie Rafał Zdyr 2017-03-13 14:50:19
Wzór oferty - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-03-13 09:31:42
Treść ogłoszenia o konkursie Rafał Zdyr 2017-03-13 09:31:24
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-03-13 09:31:01
Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wierzchowo w 2017 roku. Rafał Zdyr 2017-03-13 09:30:31
Informacja Wójta Or I.0057.2.2017.TW Rafał Zdyr 2017-03-03 09:36:37
Informacja Wójta Or I.0057.1.2017.TW Rafał Zdyr 2017-03-03 09:36:21
Informacja Wójta Or I.0057.12.2016.TW Rafał Zdyr 2017-03-03 09:35:59
Informacja Wójta Or I.0057.10.2016.TW Rafał Zdyr 2017-03-03 09:35:30
Uchwała Nr XXIV.117.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-03-02 09:43:51
Petycje Tomasz Suchoński 2017-03-02 08:50:07