herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Łapińska Marta Rafał Zdyr 2017-07-03 12:52:01
Kalinowska Klaudia Rafał Zdyr 2017-07-03 12:51:48
Gardzińska Marta Rafał Zdyr 2017-07-03 12:51:35
Doroszuk Jarosław Rafał Zdyr 2017-07-03 12:51:19
Darłak Justyna Rafał Zdyr 2017-07-03 12:51:02
Suchoński Tomasz - Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:50:26
Chłopek Marta - Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:50:09
Szewczyk Jan - Wójt Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:49:56
Chłopek Marta - Skarbnik Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:49:28
Suchoński Tomasz - Sekretarz Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:49:13
Kierownictwo Urzędu Gminy Rafał Zdyr 2017-07-03 12:48:40
Kierownicy jednostek i pracownicy wydający decyzje w imieniu Wójta Rafał Zdyr 2017-07-03 12:48:31
Rada Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-07-03 12:48:19
Za rok 2016 Rafał Zdyr 2017-07-03 12:47:38
Za rok 2016 Rafał Zdyr 2017-07-03 12:47:12
Składane w roku 2017 Rafał Zdyr 2017-07-03 12:46:49
Petycje Tomasz Suchoński 2017-06-30 09:25:19
Zarządzenie Nr 208/2017 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Iwona Lewandowska 2017-06-26 11:38:01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-06-20 11:36:33
Darłak Justyna - w związku z udzieleniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-06-07 13:54:32
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-06-02 12:27:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-31 14:28:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-31 14:26:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-29 11:03:45
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:26
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:23
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:17
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:09
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:03
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:54
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:39
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:12
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:25:25
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:40
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:27
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-16 10:31:43