herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Danuta Romaniec 2018-04-25 14:38:45
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-04-19 11:51:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 613/2, 612/3, 612/4 oraz 616 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-18 09:14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 614/2 oraz 727 położonych w obrębie m. Wierzchowo, gm. Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-18 09:13:16
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:55:43
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem - dokument usunięty Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:53:43
Zarządzenie nr 246/2018 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń garażowych przeznaczonych do oddania w najem - dokument usunięty Iwona Lewandowska 2018-04-16 13:51:54
- dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:32
Rok 2018 Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:27
- dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-16 13:43:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Justyna Darłak 2018-04-13 10:20:08
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-04-10 11:08:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie zasięgnięcia opinii. Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:51:41
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:46
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:37
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej "Wierzchowo Solar Park" o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, Gmina Wierzchowo, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:50:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 45/17 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu (namiotu) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 574/60 obręb Wierzchowo, gmina Wierzchowo Justyna Darłak 2018-04-06 12:38:26
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej Wierzchowo Solar Park o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Tomasz Suchoński 2018-04-06 12:20:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 11:00:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:59:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:57:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:55:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:54:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:49:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:44:47
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej Wierzchowo Solar Park o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:38:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie wydania opinii Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:37:26
Karta Nr 1/2018 - Budowa farmy fotowoltaicznej Wierzchowo Solar Park o mocy do 60 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Sośnica, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie - dokument usunięty Maciej Furykiewicz 2018-04-06 10:35:20
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Danuta Romaniec 2018-04-04 14:44:28
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Danuta Romaniec 2018-04-04 14:35:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Tomasz Suchoński 2018-04-04 12:49:46
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Gminy Wierzchowo Tomasz Suchoński 2018-04-04 09:32:29
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2018-03-30 07:31:00
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2018-03-30 07:28:55
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2018-03-30 07:24:59
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2018-03-30 07:23:52
Dane teleadresowe Tomasz Suchoński 2018-03-30 07:22:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Justyna Darłak 2018-03-29 14:11:18
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-03-26 13:42:52
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Świerczyna Danuta Romaniec 2018-03-26 13:40:11