herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-11-24 10:35:17
Informacja Wójta Or I.0057.8.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:54
Informacja Wójta Or I.0057.7.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:39
Informacja Wójta Or I.0057.6.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:26
Informacja Wójta Or I.0057.5.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:15:11
Informacja Wójta Or I.0057.4.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:14:53
Informacja Wójta Or I.0057.3.2017.TW Rafał Zdyr 2017-11-21 14:14:42
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-10 12:40:16
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-10 12:40:13
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-09 15:17:06
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Rafał Zdyr 2017-11-09 12:31:06
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:40
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:28
- dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-11-09 12:29:23
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:21:01
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:20:52
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:20:45
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:26
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:15
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo. Rafał Zdyr 2017-10-30 14:19:07
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-10-18 09:44:56
Formularz zgłaszania opinii Rafał Zdyr 2017-10-18 09:44:25
Ogłoszenie o konsultacjach Rafał Zdyr 2017-10-18 09:43:57
Konsultacje społeczne w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi rocznego programu współpracy na 2018 rok. Rafał Zdyr 2017-10-18 09:42:58
Urząd Stanu Cywilnego Rafał Zdyr 2017-10-16 14:50:11
- Referat finansów i budżetu Rafał Zdyr 2017-10-16 14:47:40
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 27 września 2017 r. Rafał Zdyr 2017-10-06 09:47:36
Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. Rafał Zdyr 2017-10-06 09:47:07
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku Rafał Zdyr 2017-09-25 11:11:15
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku Rafał Zdyr 2017-09-25 11:10:56
Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo w I półroczu 2017 Rafał Zdyr 2017-09-25 11:08:57
Petycje Tomasz Suchoński 2017-09-18 13:12:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Rafał Zdyr 2017-09-11 11:58:52
Petycje Tomasz Suchoński 2017-09-07 10:06:58
Instrukcja dla wykonawców Rafał Zdyr 2017-09-01 13:18:12
Treść ogłoszenia Rafał Zdyr 2017-09-01 13:16:46
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie Rafał Zdyr 2017-09-01 13:15:07
Sołectwo Sośnica Rafał Zdyr 2017-08-28 13:13:32
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą: Wymiana posadzki w garażu remizy OSPw Wierzchowie oraz utwardzenie nawierzchni przed remizą OSP w Wierzchowie Rafał Zdyr 2017-08-24 15:17:52
Instrukcja dla wykonawców Rafał Zdyr 2017-08-24 14:12:57