herb BIP - Urzędu Gminy Wierzchowo

www.wierzchowo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:26
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:23
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:17
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:09
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:28:03
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:54
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:39
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:12
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:27:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz dostawa pojemników. Rafał Zdyr 2017-05-25 13:25:25
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:40
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:27
Uchwala w sprawie wydania opinii o przedlozonym przez Wojta Gminy Wierzchowo sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2016 rok - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-05-23 11:39:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-16 10:31:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-16 10:31:21
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Rafał Zdyr 2017-05-15 09:38:48
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:53
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:41
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:30
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:48:08
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Rafał Zdyr 2017-05-08 13:47:11
Karta Nr 3/2017 - Budowa farmy fotowoltaicznej Świerczyna I Rafał Zdyr 2017-05-08 13:46:09
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:46
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:31
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:45:06
Postanowienie Wójta Gminy Wierzchowo Rafał Zdyr 2017-05-08 13:44:10
Opinia sanitarna Rafał Zdyr 2017-05-08 13:43:38
Opinia RDOŚ Szczecin Rafał Zdyr 2017-05-08 13:43:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchowo za rok 2016 Rafał Zdyr 2017-04-27 10:03:18
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchow w sprawie ogłoszenia wyników konkursu Rafał Zdyr 2017-04-21 10:17:42
Dane teleadresowe Agnieszka Kicka 2017-04-06 11:45:07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę montażu wykładziny obiektowej wielowarstwowej w pomieszczeniach Urzędu Gminy WIerzchowo Tomasz Suchoński 2017-04-03 12:09:52
- Referat gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska. Rafał Zdyr 2017-03-27 09:36:05
Wzór oferty Rafał Zdyr 2017-03-21 11:15:15
Wzór oferty - dokument usunięty Rafał Zdyr 2017-03-21 11:14:21
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-03-15 13:30:06
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Rafał Zdyr 2017-03-15 13:29:06
Karta informacyjna Rafał Zdyr 2017-03-15 13:28:06